שירות גביית תשלומים בביט עבור עמותות ועסקים

ניתן לשלוח דפי בקשת תשלום עם אפשרות מוטמעת גם ל Bit בנוסף לתשלום באשראי ובהוראת קבע בנקאית