הקמת מסוף ב’קשר’

נא הכנס פרטים מלאים על המוסד ועל אנשי הקשר.

לאחר מילוי כל הפרטים וקבלת האישור ניתן יהיה להתחיל ולהשתמש במסוף.

 

סוג עסק*:

שם המוסד*:

ת.ז./ח.פ.*:

כתובת*:

מיקוד:

טלפון*:

טלפון נוסף:

כתובת דואר אלקטרוני*:

תאריך לידה/התאגדות*:

מטרת הגביה*: - נא לפרט

פרטי מורשי החתימה בבנק:

שם מורשה חתימה 1 :

ת.ז. :

תאריך לידה:

טלפון:

טלפון נוסף:

כתובת דואר אלקטרוני:

שם מורשה חתימה 2:

ת.ז. :

תאריך לידה:

טלפון:

טלפון נוסף:

כתובת דואר אלקטרוני:

פרטי חשבון הבנק המקבל:

שם הבנק:

שם ומספר הסניף:

מספר חשבון:

פרטי איש קשר מטעם המוסד: (בהמשך ניתן יהיה להוסיף אנשי קשר נוספים)

שם :

ת.ז. :

טלפון:

טלפון נוסף:

כתובת דואר אלקטרוני:

פרטי ממלא הטופס:

שם (חובה)

דואר אלקטרוני

נא העלה צילום תעודת זהות

נא העלה צילום שיק של החשבון המקבל

captcha

נא הקלד את התווים שלמעלה

אני מעונין לקבל את החשבוניות לדואר האלקטרוני של המוסד.

קראתי את הסכם השירות ואני מביע את הסכמתי המלאה לתוכנו.

* במקרה של קושי בהעלאת קבצים ניתן לשלוח לפקס מספר 03-6163018