אנו ממליצים לעשות את המבחנים של ארגונים אחרים,
שעובדים עם עמדות קהילות בצורה רציפה ויעילה


מתוך היכרות עם מנהלי הארגונים דלהלן, המבחנים נעשים לשם שמים להגדיל תורה ולהאדירה ללא הפרעות של גורמים עסקיים חיצוניים 

ניתן לחפש בקופות נוספות:
קביעותא
זכרו תורת משה
תלמודו בידו
ועוד

לכניסה למבחן של ישיבה על קברו לחץ כאן
למבחנים אחרים, לחץ על חזרה לקהילות, קופות נוספות.

 

ניתן להתחבר אך ורק באמצעות עמדת קהילות בבית הכנסת ששודרגה למכשיר מהיר ומתקדם
ולא באמצעות הפלטפורמה במחשב.

אם בבית הכנסת שלך עדיין אין עמדת קהילות, או שעדיין לא שדרגו לעמדות החדשות והמהירות
ניתן לפנות למשרדי קהילות 073-7272050


הצטרפות לשרות

הצטרפות לשירות