admin

תורת ישראל וסליקת אשראי – ריבית

התורה הקדושה היא ה'מורה דרך' של כל יהודי במשך החיים והיא משפיעה על היהודי בכל מעשה ומעשה שלו. מגדירה לו מה מותר ומה אסור מה כדאי ומה לא כדאי. מקור איסור ריבית: הפסוקים המבוארים של איסור ריבית בתורה הם: 'אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנשה, לא תשימון עליו נשך' …

תורת ישראל וסליקת אשראי – ריבית לקריאה »

הצטרפות לשרות

הצטרפות לשירות