הנהלת חשבונות, ניהול והקמת עמותות, עסקים וחברות | קשר פלוס

בקשר פלוס תקבלו את כל השירותים הפיננסיים הנצרכים לניהול העמותה/העסק שלכם:

הדרכה מלאה

• הדרכה על הניהול החשבונאי של העסק שלך, אלו הוצאות מוכרות ובאיזה שיעור.

• מנהל חשבונות אישי אשר יתן מענה לכל שאלה מקצועית.

הקמת עסקים ופתיחת עמותות

• פתיחת עסקים ועמותות ברשויות (מס הכנסה, מע”מ, רשם החברות, רשם העמותות וביטוח לאומי).

הנהלת חשבונות חד צידית, דו צידית ועריכת מאזנים

• הנהלת חשבונות מלאה לעסק או לעמותה, חד צידית וכפולה.

• התאמת ספקים ולקוחות, התאמת בנקים וכרטיסי אשראי באופן שוטף.

• עריכה, דווח ותשלום של הדווחים השוטפים לרשויות.

• התנהלות שוטפת מול רשויות המס במידת הצורך (יצוג בדיונים – בתשלום נוסף).

• עריכת מאזנים ופרוטוקלים בסוף שנה, הגשה לרשויות הרלוונטיות.

כן, אני מעוניין לקבל עוד מידע על ניהול העמותה או העסק שלי, תעביר אותי לאתר של קשר פלוס