מעבר לטפסי הוראות קבע חדשים

על פי ההנחיות החדשות חובה לעבור בהקדם האפשרי לטפסי הוראות קבע חדשים, עם שינויים מוגדרים.

לקוחות ‘קשר’ מוזמנים לפנות אלינו על מנת לעצב להם טופס הרשאה לחיוב חשבון חדש על פי התקנות החדשות.

 

ידיעה חשובה !

החל מכניסת ההנחיות לתוקף ניתן להקים הרשאה לקוד מוסד על ידי המשלם באמצעות הטלפון או באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.

כמובן, ניתן להמשיך ולשלוח אלינו את הטפסים החתומים על מנת שאנחנו נבצע את האישור מול הבנקים.