למה כדאי לגבות בהוראת קבע וכרטיסי אשראי ?

עדכניות – תמונת מצב של תשלומי הלקוח בכל חתך זמן. באמצעות דוחות מפורטים ומידיים.

ביטחון – כל הנתונים שמורים ומגובים במחשב ונגבים ישירות לחשבון שלכם לא עוד ניירת ומזומנים מסתובבים.

חיסכון בזמן – הסוף לריצות אחרי התשלומים של הלקוח, ההוראה נגבת ומועברת ישירות לחשבונך בתאריך הרצוי.

מהירות – זכויי סכום הגביה בחשבונך מזוכה בו זמנית ביום הגביה מהלקוח אין צ’קים דחויים או כספים באמצעות הדואר.

יעילות – כל התרמה / מכירה נסגרת בחתימה על מסמך אחד לתקופה בלתי מוגבלת.