איך אני יודע אם מישהו ביטל הוראת קבע ?

איך אני יודע אם מישהו ביטל הוראת קבע ?

Category : אשראי

אז זהו, שכמעט אי אפשר לדעת. (אלא אם כן המוסד שלכם עובד עם קשר)

הלקוח יכול לגשת לסניף הבנק שלו ולבטל את הוראת הקבע שלו למוסד שלכם, ואפילו בלי לגשת הוא יכול באמצעות הטלפון או האתר של הבנק. כאשר המוסד שלא ידע על ביטול ההוראה משלם עמלה גבוהה על נסיון הגביה.

 

על פי הסכם מיוחד של קשר עם רוב הבנקים הגדולים במדינה, הבנקים שולחים אלינו מידע ממוחשב באופן מיידי על כל ביטול הוראת קבע על ידי הלקוח. שירות זה חוסך עמלות גבוהות המשולמות לבנקים עבור חזרות הוראות קבע בגלל הביטול.