Author Archives: aryeh aryeh

וועדת כרטיסי החיוב

היינו שם.

חזרנו וקיבלנו במשרד מבול של שאלות, מה, למה, מה המטרה של זה ?

אז הנה תשובות כפי שאני רואה את המהלך, כמובן, שהכל כאן נכתב על דעתי ואני בטוח שחברים אחרים בוועדה המייעצת לא יסכימו איתי, אבל, זבשל”ם.

מה זה וועדת כרטיסי החיוב ?

‎‏הוועדה אמורה לייעץ לבנק ישראל איך לקדם את נושא סליקת כרטיסי האשראי בארץ, להגדיר יעדים ולהגדיר מהלכים ופעולות בהתאם על מנת לעמוד ביעדים.

מי משתתף בוועדה ?

בוועדה משתתפים נציגים של חברות סליקת האשראי, כ.א.ל. ישראכרט ולאומי קרד. בנוסף, משתתפים משתתפים בוועדה נציגים של חברת קשר הוראות קבע ואשראי ושל עוד מספר חברות דומות כגון טרנזילה פלאכרד כספית ווירפון.

כמובן, משתתפים בוועדה גם מזכיר הוועדה ויו”ר הוועדה הממונים מטעם בנק ישראל, וכן עורך דין מטעם בנק ישראל.

כמה נציגים יש שם ?

יש נציג מכל חברה, וממלא מקום של הנציג.

אתם באמת הולכים לקבוע את עתיד התשלומים במדינה ?

כן. קשר, כממלאת תפקיד בכיר מאד במשק בנושאי העברות תשלומים באמצעות סליקת כרטיסי אשראי של שב”א ובאמצעות הרשאות לחיוב חשבון של מס”ב עם התמחות מיוחדת בעיקר לצרכי המגזר החרדי מעונינת לקבוע את עתיד התשלומים, ומעונינת להביע את הטון הנכון לצורת תשלומים מתאימה למשק.

חברות הסליקה הגדולות לא סופרות אף אחד. הם מתנהלות כמונופול בתחום הסליקה ואינם נותנים למפיצים וליצרני מערכות תשלום להכנס לתחומי התשלומים, אם זה כמאגדים ואם זה כמגייסי משנה, ובטח לא לתחום הסליקה וההנפקה. מה שגורם לחוסר תחרות אמיתית במשק, הגבלת אפליקציות התשלומים והאפשרויות רק למה שמתאים לחברות האשראי, וכמובן שהניזוקים העיקריים מכך הם הציבור שאינו יכול לממש את אפשרויות התשלומים המגוונות הקיימות בשווקים הבינלאומיים.

נסיונות חוזרים ונשנים של חברות קטנות להשיק אפליקציות מתחרות לפאיפל, איגודי סליקה של עמותות קטנות שאינם יכולים לעמוד בתשלומים הגבוהים הנדרשים מהם מחברות האשראי, לא צלחו. חברות האשראי סוגרות את השאלטר של כל מי שמנסה להכנס לתחום, והחזון שלנו הוא להגיע למצב שבנק ישראל יאפשר לחברות נוספות לתת שירותי סליקה ונכיון על תשתיות חברות האשראי הקיימות או אפילו בלעדיהם.

אותו דבר מתבטא גם בשוק הנפקת כרטיסי האשראי. חברות האשראי הקיימות דורסות ומונעות כל נסיון של חברות חיצוניות להיכנס לתחום. לכו תנסו להנפיק כרטיס אשראי ולבקש מחברות האשראי לסלוק את זה. כוחם רב גם במסדרונות הכנסת וגם במסדרונות בנק ישראל ומה שהם לא הצליחו לעשות באמצעות כח שלהם הם ניסו לעשות באמצעות בנק ישראל ובאמצעות חקיקה מתאימה בכנסת ישראל.

מה יקרה בוועדה ?

באמצעות הוועדה נדאג, בעז”ה, לתת לכל התחומים במערכת האשראי את האפשרות של כניסת מתחרים נוספים לשוק. גם בנכיון, גם בסליקה, גם בהנפקה וגם באיגודי אשראי.

האם זה נכון שהולכת לקום מתחרה לשב”א ?

כפי שמדברים במסדרונות, נראה שכן. האם זה נצרך ? לדעתי לא ! שב”א מתנהלת יחסית בהגינות ואינה גבוהה סכומים גבוהים על השימוש בשירות שלה. כל חברה אחרת שתרצה להכנס לתחום המיתוג – מוזמנת, אבל לא כל כך נראה שיש צורך ומקום פיננסי בשוק הישראלי לעוד חברה כזו.

הנכתב אינו קשור לחברת קשר המרכז הישראלי להוראות קבע ואשראי וכל הנכתב הוא על דעת הכותב בלבד ואינו מייצג את האינטרסים של החברה ומשתמש באתר החברה כבמה להביע את עמדותיו בנושא.