Author Archives: admin

הבנק כבר אישר את הוראת הקבע

Category : אשראי

החתמתם את המשלם על טופס הוראת קבע בנקאית (הרשאה לחיוב חשבון) ואתם רוצים לחייב את הוראת הקבע באמצעות האינטרנט או באמצעות תוכנה או באמצעות לשכות השירות שלנו. איך הבנק יודע שהמשלם חתם ?

קודם כל, כל טופס הוראת קבע בנקאית (הראשות לחיוב חשבון) אמור להגיע לחשבון הבנק של המשלם על מנת שהם יאשרו אותו. הם בודקים שהחתימה שלו בסדר ושהחשבון לא מוגבל ומאשרים את הגביה.

מה קורה אם מבצעים גביה בלי שהבנק אישר את ההרשאה, כמובן שהבנק מחזיר את זה בתוספת עמלת החזרת הוראת קבע

איך יודעים אם הבנק אישר את ההוראה ?

יש כמה אפשרויות:

אפשרות אחת, להמתין לאישור שמגיע מהבנק באמצעות הדואר. זה מגיע תוך שבועיים או שלש אחרי שהבנק אישר.

החסרון בזה הוא שלפעמים מפסידים את יום הגביה שהמשלם ביקש.

אפשרות שניה, שירות ‘קשר און ליין’ – קשר מקבלת את המידע מהבנקים באופן ממוחשב מיידי. ברגע שהפקידה אישרה את זה בבנק המידע מועבר לכספת המתאימה ואנחנו יכולים לבדוק בכל רגע נתון מי מאושר.

שירות זה כולל ההתחברות לבנקים עולה כ 200 ש”ח לחודש ומיועד לעסקים ועמותות גדולים.

השירות כולל גם בחלק מהבנקים מידע על ביטולי הוראות קבע על ידי המשלמים.

השירות מיועד רק להוראות קבע בנקאיות (הרשאות לחיוב חשבון) ולא לחיובים באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט.

 

 


תורת ישראל וסליקת אשראי – ריבית

Category : אשראי

פוסט דעה:

 

התורה הקדושה היא ה’מורה דרך’ של כל יהודי במשך החיים והיא משפיעה על היהודי בכל מעשה ומעשה שלו. מגדירה לו מה מותר ומה אסור מה כדאי ומה לא כדאי.

מקור איסור ריבית:

הפסוקים המבוארים של איסור ריבית בתורה הם: ‘אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנשה, לא תשימון עליו נשך’ ‘וכי ימוך אחיך ומטה ידו והחזקת בו, אל תיקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלוקיך’

סיבת האיסור:

הרעיון העומד מאחורי האיסור, מובא בספר החינוך בפרשת משפטים: “משרשי המצוה, כי האל הטוב חפץ בישוב עמו אשר בחר, ועל כן צוה להסיר מכשול מדרכם לבל יבלע האחד חיל חברו מבלי שירגיש בעצמו עד שימצא ביתו ריקן מכל טוב, כי כן דרכו של רבית וידוע הדבר, ומפני זה נקרא נשך”.

כולנו יודעים היום כי רווחי הבנקים בארץ בפרט ובעולם בכלל מגיעים על ידי הלוואות תמורת תשלום ריבית, אותה התנהלות שמאפיינת את חברות כרטיסי האשראי שרווחיהם הגבוהים מגיעים באמצעות ריביות על הלוואות שהם נותנים ללקוחותיהם. כולנו גם יודעים שהעולם נמצא בחוסר שוויון מהותי בין העשירים ששולטים במערכות הבנקאיות, הטייקונים ששולטים על כספי הפנסיה שלנו ומלווים לנו בחזרה תמורת ריבית הגבוהה פי כמה מהריבית שהם נותנים לנו, וכל רווחי העסקים הקטנים, העצמאים והשכירים נעלמים להם אי שם בניירות הבנק תחת המושג ‘ריבית’.

הוי אומר שהסיבה שאמר ספר החינוך נשארה נכונה גם לדור שלנו, וגם כיום העשירים בולעים את ממון האחרים עד שהם נעשים עניים יותר ויותר בלי להרגיש.

יש עוד סיבה שמובאת בספרים הקדושים, ‘חובת ההשתדלות בבנינו של עולם’. הקב”ה ברא את העולם ונתן עונש לאדם הראשון ‘צא עסוק בישובו של עולם’. בניית בניינים, נטיעת עצים, פיתוח העולם בכללותו, הכל נכלל בגדר של ‘ישובו של עולם’. אבל יצירת כסף מכסף זה לא משהו ‘יצרני’ זה משהו שבסך הכל מייצר כסף בלי לפתח את העולם. וזה סוג התנהלות שהקב”ה לא רוצה. הוא מעוניין שאנחנו נעסוק ביישוב העולם.

העונשים לעוברים על האיסור:

המלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים ואינו קם בתחיית המתים.

 

האם יש פתרון המאפשר לקיחת הלוואה בריבית

הפתרון המקובל כיום, מובא למעשה בגמרא במסכת בבא מציעא, נקרא “היתר עסקה”.

מהי הלוואה בריבית ?

הלווה מעוניין לקחת הלוואה על מנת להקים עסק, הוא פונה לאדם עשיר או לבנק או לאחת מחברות האשראי ומבקש הלוואה. מובן שאם הוא יקח הלוואה של 50,000 ש”ח ויתחייב להחיזר תמורתם בוספו של יום 60,000 ש”ח הרי זה ריבית שהתורה אסרה אותו. אמרו חז”ל,

מהו ההיתר ? ‘היתר עסקה’

הרעיון הבסיסי העומד מאחורי זה הוא ‘שותפות’. הלווה בא למלווה ומציע לו עסק. אתה תביא את הכסף, אני יביא את הלקוחות וינהל את העסק וידאג שהעסק יהיה רווחי. דהיינו, אני ינהל עסק באמצעות הכסף שלך. אתה תתן לי אחוז מסויים מסך ההכנסות.

אבל… וכאן מגיעה הבעיה הגדולה, במקרה כזה, אם העסק משום מה לא הרוויח, המשקיע הפסיד את כל ההשקעה שלו.

 

הפתרון לכך, שהמשקיע נותן לבעל העסק 50 % מסכום ההשקעה כהלוואה אישית ללא ריבית, ו 50 % מהסכום נשאר בבעלות המשקיע, ואז גם במקרה שהעסק לא הרוויח הלווה חייב לפרוע 50 % שאותם הוא לקח כהלוואה רגילה ללא ריבית. ואם העסק הרוויח הלווה מחזיר למלווה את סכום ההשקעה שלו בנוסף לחצי מהרווחים, בקיזוז הסכום שמגיע לו עבור העבודה שלו בכסף של המלווה.

אבל..

הבעיה היתה שאז כל בעל העסק שלא הצליח היה אמור לפרוע רק חצי מסכום ההלואה וללא ריבית בכלל. והמלווים חששו להלוות.

הפתרון מובא בספרי הפוסקים האחרונים לעשות הסכם מיוחד שאומר שגם בעל העסק וגם המלווה מסכימים מראש שהעסק אמור להרוויח כך וכך אחוזים לשנה, והיה במקרה שהעסק לא הרוויח יצטרך הלווה להוכיח שהעסק לא הגיע לרווחים הצפויים וכל זמן שהוא לא הוכיח הוא ימשיך לפרוע את חובו למלווה בנוסף לאחוזים מהרווחים שאמורים להיות.

איך הבנקים חברות סליקת כרטיסי האשראי ונותני ההלוואות האחרים מיישמים את זה בפועל ?

לפני הרבה שנים הכינו הבנקים בהוראת גדולי הפוסקים שטר “היתר עסקה” וכל התנהלויות הבנק כולל כל ההלוואות הפקדונות והחסכונות בכל הצורות הקיימות פועלים לפי היתר העסקה המצוי בתקנון הבנק. בשנים האחרונות ישבו גדולי ישראל על המדוכה והוסיפו עוד ועוד סעיפים להסכמים הנעשים עם הבנקים על מנת להדר ולשלול אפשרות של ריבית שלא על פי ההלכה.

למעשה, צריך לשים לב, שבכל הלוואה והלוואה שלוקחים עלולים להגיע ח”ו לאיסור ריבית, ולכן חובה לברר מול הגורם המלווה (הבנק, חברות כרטיסי האשראי וכדומה) האם יש להם היתר עסקה חתום כדת וכדין.

 

 

 


תשלומי ועד בית בהוראת קבע ובאשראי

העולם מתקדם, ואתו צורת התשלומים.

גובים מהשכנים את תשלומי הועד בהוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי במקום לדפוק אצל השכנים ולהרגיש ‘שנורר’.

התשלומים עוברים כל חודש בקלות ובמהירות, בתכל’ס נכנס לחשבון הועד סכומים גבוהים יותר מכיון שאין כאלו ששוכחים לשלם, וזה חוסך לועד את כל כאב הראש של הניהול.

ב’קשר’ מנהל הועד יכול להכנס לאתר בכל רגע נתון ולראות מי שילם וכמה, וגם כל שכן יכול להכנס לאתר ולראות בדיוק את התשלומים שהוא ביצע.

אם אתה מנהל את ועד הבית בבנין שלך, אתה מוזמן להצטרף.

כתובת ומספר הבנין:

עיר

מספר דיירים

הסכום שהדיירים משלמים

שם ממלא הטופס

טלפון

כתובת מייל

 


איך אני יודע אם מישהו ביטל הוראת קבע ?

Category : אשראי

אז זהו, שכמעט אי אפשר לדעת. (אלא אם כן המוסד שלכם עובד עם קשר)

הלקוח יכול לגשת לסניף הבנק שלו ולבטל את הוראת הקבע שלו למוסד שלכם, ואפילו בלי לגשת הוא יכול באמצעות הטלפון או האתר של הבנק. כאשר המוסד שלא ידע על ביטול ההוראה משלם עמלה גבוהה על נסיון הגביה.

 

על פי הסכם מיוחד של קשר עם רוב הבנקים הגדולים במדינה, הבנקים שולחים אלינו מידע ממוחשב באופן מיידי על כל ביטול הוראת קבע על ידי הלקוח. שירות זה חוסך עמלות גבוהות המשולמות לבנקים עבור חזרות הוראות קבע בגלל הביטול.

 

 


לשכת שירות להוראות קבע בנקאיות

Category : אשראי

קשר, מפעילה את לשכת השירות לגבית הוראות קבע בנקאיות בין הגדולות בארץ.

כל מה שצריך, טיפול בהחתמות הבנקים, בירור ביטולים ואישורים, גביה בכמה ימי שידור בחודש, שידור למס”ב בקו אינטרנטי מאובטח, צוות מקצועי ומיומן, העברת מידע בכל אופן שתרצו. דוחות מפורטים במייל או בפקס או בדואר וכמובן גם באתר הייחודי שלנו.

לא סתם החברות הגדולות במשק בחרו לעבוד איתנו. 012, אגד, ועוד כהנה רבות.

אנו ממליצים לכם לבצע את הגביה של ההוראות קבע באמצעות לשכת השירות שלנו ותראו כמה זה יהיה לכם נח.

להצטרפות חייגו עכשיו: 073-7272050


עמוד תרומה באשראי – מדהים !

Category : אשראי

קשר מהווה כיום גוף גדול המסייע למאות ואלפי עסקים ועמותות בכל נושאי ההתנהלות הפיננסית, ובמיוחד בתחום סליקת כרטיסי אשראי.

עמוד תרומה מעוצב, הוא הדבר הבסיסי שכל עמותה חייבת !.

העמוד המעוצב נותן למשתמש חוית תרומה מיוחדת – פשוט כיף לו לתרום, ולכן הוא גם עושה את זה. וכמובן שאתם מרויחים.

מחלקת הפיתוח, המאויש בעובדות שעושות עבודה מדהימה, עיצבו עבור העמותות עמוד תרומה מדהים !. כך שאפילו אם אין לכם אתר תוכלו להשתמש בעמוד הזה. לקשר אותו לכתובת המייל שלכם, להטמיע אותו בעמוד הפייסבוק ואפילו בניוזלטר שאתם שולחים לתורמים מדי שנה. פשוט מטמיעים וכספי התרומות זורמים אליכם בקלות.